G-R8LJVZ0YR6

برچسب - چرخ خرید خانگی

چرخ خرید خانگی

چرخ خرید خانگی چرخ خرید خانگی عمدتا برای خرید مایحتاج خانه توسط خانم ها انجام میپذیرد و برای خرید میوه جات و مواد غذایی بسیار مناسب است. همچنین میتوان با این وسیله بارهای سبک دیگر هم حمل نمود به شرطی که بیش از حد توان چرخ دستی، روی آن بار سوار نشود. معمولا ظرفیت...

مطالعه بیشتر...
تماس با مدیر