G-R8LJVZ0YR6

برچسب - باربر دستی پله رو

چرخ دستی پله رو

چرخ دستی پله رو چرخ دستی پله رو وسیله ای است برای حمل بار از روی پله ها، که بصورت ایستاده در  هر طرف آن 3 عدد چرخ وجود دارد. این مدل به چرخ دستی سه چرخ هم معروف میباشد که چرخ های آن علور از پله ها را  آسان میسازد و همچنین...

مطالعه بیشتر...
تماس با مدیر